Tradition Hotel Kultahovi

Ympäristötyömme

Pakkaskuva kaamos

Me Kultahovin yrittäjät, Kaisu ja Heikki olemme syntyneet täällä Inarissa ja isämme suvulla on ikiaikaiset sidokset alueeseemme. Olemme inarinsaamelaisia ja esi-isämme ja -äitimme ovat asuttaneet Inarinmaata satoja vuosia. Rakastamme Inarijärveä, inarilaisia mäntymetsiä, tuntureita ja niin pieniä puroja kuin jokien jokea Juutuaa, jonka rannalla hotellimme sopivasti sijaitsee. Inarin luonnossa liikkuessamme nautimme tietysti kauniista maisemista ja vaikuttavista luonnonilmiöistä, mutta yksi tärkeimmistä asioista luontosuhteessamme on yhteys maahan. Niinpä samalla, kun veneilemme järvellä, kalastamme joella tai liikumme metsissä, mieleen tulevat myös ajatukset vanhoista ajoista, jolloin meitä edeltäneet ovat eläneet elämäänsä täällä paljon enemmän riippuvaisina ympäröivästä luonnosta. Vaikka moni tapa toimia onkin meillä jo valmiiksi ollut kestävällä pohjalla, olemme kokeneet tärkeäksi panostaa vielä kokonaisvaltaisemmin tähän työhön ja kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Näin toivomme saavuttavamme jotain, jonka kautta myös omat lapsemme ja tulevat sukupolvet saavat nauttia ainutlaatuisesta ympäristöstämme.

Kestävän kehityksen työn perusperiaatteemme

Päikkijuuha

Pyrimme käyttämään kaikki mahdollisuudet parantaa hankintojemme ekologisuutta, säästää vettä ja energiaa sekä tehostaa jätehuoltoa ja kierrätystä.

Suojelemme ja tuemme etenkin paikallista luontoa ja paikalliskulttuureita.

Autamme asiakkaitamme osallistumaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamiseen, ja kehitämme ja suosimme kestäviä matkailutuotteita.

Investoimme kestävästi – korjaamme rikki mennyttä tai uusimme laitteita harkiten, hankimme ja kierrätämme ajattomia kalusteita, käytämme kestäviä materiaaleja ja käytämme paikallisia palveluita.

Meille tärkeitä asioita ovat myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

KESTÄVÄ KEHITYS

Herkkutatit ja kuusenkerkät

Tarkkailemme veden ja energian kulutustamme. Kiinteistömme lämpiää kaukolämmöllä, jota tuotetaan uusiutuvalla energialla. Kiinteistöissämme on käytössä lämmöntalteenottojärjestelmä ja olemme remontoineet vanhaa päärakennustamme vettä ja energiaa säästäväksi.

Tarjoamme paikallista ympäristöystävällistä lähiruokaa ja pyrimme käyttämään kauden sesongissa olevia kasviksia. Ravintolamme on tullut kuuluisaksi siitä, että käytämme pohjoisen alueen luonnon antimia, kuten paikallista kalaa, luonnon kasveja sekä paikallista lihaa. Hankimme raaka-aineet suoraan paikallisilta tuottajilta ja poimijoilta aina kun se vain on mahdollista. Suosimme luomuraaka-aineita. Noudatamme näitä samoja periaatteita myös juomavalikoimissamme sekä pienen lahjapuotimme tuotteissa.

Lajittelemme jätteemme ja pyrimme kierrättämään ja uusiokäyttämään materiaaleja toiminnassamme. Helpotamme jätteiden lajittelua ohjeistamalla selkeästi asiakkaitamme ja henkilökuntaamme asian tiimoilta.

Ijahis Idja

Koulutamme, kannustamme ja opastamme henkilöstöämme ja asiakkaitamme ympäristöystävälliseen toimintaan. Jokapäiväisillä teoilla sekä oikeilla lomailutavoilla pystymme säästämään ja kunnioittamaan ympäristöä yhdessä. Opastamme myös matkailijoita harrastamaan luonnonläheisiä ja luontoa ja kulttuuria kunnioittavia aktiviteetteja.

Olemme olleet mukana vaikuttamassa Saamelaiskäräjien laatimaan kulttuurisesti vastuulliseen saamelaismatkailun eettiseen ohjeistukseen ja olemme sitoutuneet noudattamaan tätä ohjeistusta.

Pyrimme tuottamaan kulttuurista sisältöä tuotteisiimme mahdollisimman paljon. Sisällöt perustuvat omaan kulttuuriperintöömme emmekä lainaa muista kulttuureista. Näin pyrimme osaltamme lisäämään asiakkaidemme tietoisuutta elävästä saamelaiskulttuurista ja sen monimuotoisuudesta.

Green Key

 

Meille on myönnetty Green Key -ympäristösertifikaatti hotelli-ravintoloille vuonna 2021. Tämä arvostettu ympäristömerkki on myös siksi mainio, että sen kriteeristöt vaativat ja kannustavat meitä jatkuvaan ympäristötyöhön ja toimintamme parantamiseen.